Een beetje ongelukkig

Al Gore had het ongetwijfeld an inconvenient coincidence genoemd, en zij waren alleszins niet bewust zo gepland, de didactische uitstappen van het zesde jaar op deze eerste maandag van oktober. Collega De Coninck en de helft van de laatstejaars namen onze jonge Duitse vrienden uit het gejumeleerde Ilsede op sleeptouw naar het bruisende Brusselse stadsleven. Op dat eigenste moment mocht collega Van der Meeren onder mijn deskundige chaperonnage de andere helft van de zesdes naar Mechelen loodsen. Voor een bezoek aan de Dossinkazerne annex museum. Alwaar een aardedonkere episode belicht werd uit de geschiedenis van onze oosterburen. In tempore suspecto zou deze ongelukkige samenloop zonder meer geleid hebben tot minstens een ferme diplomatieke rel. Gelukkig zijn de gemoederen ondertussen een beetje bedaard. En, toegegeven, de gedreven en bedreven gidsen deden alle moeite om de jonge generatie van ginds geen schuldgevoel aan te naaien. Zelfs het begrip Duitser (of, godbetert, den Duits of de moffen) werd halsstarrig uit het vocabularium geweerd. Maar goed, het werd een vaak beklijvend bezoek in een sobere en moderne setting. Met ampele duiding van de ruime context maar evenzeer veel en nadrukkelijke aandacht voor la petite histoire. En omdat je nu eenmaal (alle nieuwe Vlaamse sci-fi films ten spijt) het verleden niet kunt veranderen: ongetwijfeld minstens even belangrijk een duidelijke link naar en boodschap over de actuele situatie in de wereld.

Op de loop

voeten

De goed-weergoden waren op de afspraak deze keer. De omstandigheden waren i-de-aal voor de scholencross: temperatuur, luchtvochtigheid, stralingscoëfficiënt, pollenconcentratie en windsnelheid … zelfs voor zijn Memorial had Wilfried Meert het zich niet beter kunnen aankopen. Maar het was dan ook een beetje van moetens : Rio 2016 komt gevaarlijk dicht in de buurt, en de sportbonzen hengelen her en der naar opvolgers voor de wat slabakkende Borlée’s en naar concurrenten van het Oranje Spurtgevaar. En dan is Asse the place to be, tijdens de jaarlijkse sporthoogdag waarop het lokale Vrij Onderwijs sportief de degens kruist met … nu ja … met de anderen dus (de omschrijving ‘Onvrij’ zou inderdaad niet helemaal terecht zijn). Met honderden stonden zij aan de start, de sedert 1 september afgetrainde lichamen, hunkerend naar een prestatie die zou opvallen bij de talrijk langsheen het parcours aanwezige scouts. Of bij de concurrenten, vervelend spionerend vanuit een constant overvliegende helikopter. In tijden van drones kan ik dergelijk gedrag alleen maar met enige scheldwoorden neersabelen: ouderwetse wentelwiek, aftands hefschroefvliegtuig!

Maar goed, u vraagt mij terecht enige duiding over de geleverde prestaties. Die waren niet slecht, absoluut niet slecht (het tegengestelde zou mij trouwens verbaasd hebben en niet passen in de historische trend). Ook deze keer gingen wij aan de haal met een karrenvracht goud, brons en zilver. Maar of er een Kevin-Borlée-alike tussenzit? Mmmjjjjj … ik weet het zo niet, alle Giorgi’s en Matthia’s ten spijt. Of wij aan Daphne Schippers kunnen tippen? Hhhmm … ondanks Silke en Nouska en een pak ander koket talent, helemaal op schema om Hollands Glorie te verslaan zitten wij nog niet. Wat dat betreft kwam collega Suls nog het beste uit de verf. De blonde lokken aërodynamisch kort geknipt: daar kan Dafje nog een puntje aan zuigen. Messcherp getraind, geen grammetje teveel: ook dat is nog een werkpunt voor het Nederlandse 200m-goud. Net zoals onze noorderbuur: met een ‘S’ van voor én van achter, de ‘S’ van spurten, van snel, van speedy. Maar nòg wat korter, krachtiger. En toch, in vergelijking met Schippers … ik mis zo wat … slechts een paar dingen, hier een daar. Maar goed, de wetenschap staat voor niets de laatste jaren. Daar kan dus nog werk van gemaakt worden, met een beetje goede wil.

« 1 van 3 »

Once in a blue moon

Ik moet u gelijk geven. Een hele lesdag ongegeneerd uit de bol gaan … het behoort zo niet meteen tot de kerntaken die ons door de overheid zijn meegegeven. Oerdegelijk,didactisch verantwoord onderwijzen en weledelgestreng maar rechtvaardig beoordelen… dat is de regel die wij in onze gewezen kloostergebouwen met de pap ingelepeld gekregen hebben. Maar zo één keer een blauwe maandag van vertier, dat moet kunnen. Zelfs op een vrijdag … once in a blue moon. De directie had met groot inzicht een shortlist geselecteerd van leerkrachten die nog voldoende jong van lichaam en geest waren om het kind in zich eens grondig los te laten. En dat hebben deze met verve én met kleur gedaan. Getuige de bijgevoegde foto’s (© Kris De Smet en Jonathan Van Cappellen) waarop zij slechts met enige moeite te herkennen vallen tussen de meute ‘derdekens’. Die laatsten (voor wie niet vertrouwd is met deze koosnaam) dat zijn onze vers binnengestroomde derdejaars. En het is ter hunner verwelkoming dat dit klasvormend festijn eens per jaar op poten gezet wordt. Vroeger meestal tien keer verder weg, nu dicht bij huis (nu ja … school) maar tien keer zo plezant. Als één foto meer zegt dan 100 woorden, dan kunnen de vorige 209 woorden ruim volstaan voor dit bericht. Alleen het volgende relaas van enkele embedded journalisten wil ik u niet onthouden.

Gezellige dag op school

Op vrijdag 18 september vond de klasvormende dag plaats voor alle derdejaars van Sint-Martinus ASO. We hebben die dag hele leuke activiteiten gedaan met de derdejaars. We begonnen de dag met opwarmingsspelletjes als Dikke Bertha op de speelplaats. De eerste spelletjes waren er om een leuke sfeer te creëren. Nadien organiseerden onze klasteams aparte activiteiten voor elke klas. De ene klas begon onmiddellijk aan een wandeling in Asse, terwijl de andere op school bleef voor een klasgesprek. Tijdens de wandeling voerden we activiteiten uit die we samen tot een goed einde moesten brengen. Tijdens de middagpauze keerden sommige groepen terug naar school om te lunchen in de polyvalente zaal. Andere bleven buiten de school eten. Na de middagpauze was het tijd voor klasvormende uitdagingen en expressie-oefeningen. De klasspelletjes waren leuk, terwijl het klasgesprek bij momenten erg gevoelig was. We bleven langer op school dan gewoonlijk om één-tegen-allen te spelen met alle derdejaars. Hierbij namen de leerlingen het op tegen de leerkrachten. Gelukkig slaagden de leerlingen erin om de opdrachten uit te voeren binnen het uur. Als tegenprestatie voorzien de leerkrachten in een dessertbuffetje voor ons. Het is ons gelukt en daar worden we voor beloond!

Chaïma, Rümeysa en Chaymaa, 3WE2

Vele kleintjes

Naar goede gewoonte mochten onze zesdejaars vrijdag opdraven om de nieuwbakken Middenscholers een hartelijk welkom te bieden. Eens de desillusie van een dag zonder wiskunde, Frans en al die andere topvakken verteerd, gingen zij met het hen kenmerkend enthousiasme aan de slag. Getuige het fotomateriaal hieronder, © Tamara Van Lier.

Als zij maar geen wielrenner wordt …

Nee, deze keer geen beeldmateriaal ter illustratie van dit bericht. Nog meer zout in de wonde strooien, het zou van weinig compassie getuigen. Maar het hoeft natuurlijk ook niet, ondertussen weet zowat driekwart van de school dat onze dynamische en gewaardeerde collega Van der Taelen (nochtans een uitermate ervaren wielrijdster) donderdag een klein akkefietje gehad heeft met haar fiets. Een uitschuiver. Een slippertje. Een graaf accident (dat er geen andere weggebruikers bij betrokken waren is enerzijds een geruststelling, maar anderzijds ook in lichte mate gênant). Geen foto’s dus, zelfs niet op Facebook en ondanks het efemere karakter ervan ook niet op Snapchat. Mijn collega is namelijk een beetje geschalotterd. Voor de niet-kenners wil ik een lans breken voor dit prachtige woord uit de wereld buiten onze standaardtaal, dat zo mooi het dokkeren van de fietswielen op de keien echoot en de schreeuw net voor de fatale val. Gekwetst, geschaafd, gekneusd … het zijn taalkneusje in vergelijking met geschalotterd.

En toch, dat experimenteren met de fiets, het met enige flair demonstreren van de valbeweging … het pàst natuurlijk wel bij haar, leerkracht fysica par excellence. In welk ander vak kom je immers vraagstukken tegen als “Een fietser vertrekt uit Asse met een constante snelheid van 5m/s …”. Of “Een fietswiel draait met een hoeksnelheid van 10r/s. Bereken …”. In welk ander vak wordt de werking van een gyroscoop zo elegant uitgelegd aan de hand van een fietswiel? Zelfs één van de basisveranderlijken uit de fysica is onlosmakelijk verbonden met de fiets: v, de snelheid of velocitas. Of om het te zeggen met het versje van Louis Verbeeck (uit de tijd dat stand-up comedians nog conférencier genoemd werden) “Mijn lief woont op de taalgrens. Ik leerde haar al iets. Eerst reed zij met een vélo, nu rijdt zij met een fiets.” De vélo, het stalen ros (als het geen carbon is) als symbool voor snelheid.

U begrijpt waar ik naartoe wil: ceci n’est pas un accident (om René Magritte en Hercule Poirot te parafraseren). Dit is een zuiver natuurwetenschappelijk experiment, goed overdacht, degelijk voorbereid, conform de nieuwe leerplannen en eindtermen. Omkaderd met snelheidsmeters, inclinometers en accelerometers, vernuftig verborgen in respectievelijk de smartwatch, de smartphone en de smartpant. Lichtjes tegengevallen in de uitvoering, dat wel … maar dat is nu eenmaal het lot van zelfs de meest doorwinterde wetenschapper. Vallen en steeds weer opstaan. Op het kerstexamen kom je er geheid meer over te weten. En ondertussen … het aangifteformulier voor arbeidsongevallen ligt klaar op het secretariaat.

Kiek

Bij het begin van het schooljaar mag het traditionele groepskiekje uiteraard niet ontbreken.

personeel 2015
personeel 2015

U herkent (of nog niet … maar dan maakt u er best meteen werk van en klikt daarom snel even op de foto)

prominent op de eerste rij Griet Saerens, Tom Vrijders, Ritsaart Willockx, Leen Willems, Yana Willems, Paul Lammerant, Cynthia Van der Meeren, Karin De Ridder en Ilse De Clercq

zich wat bescheiden verstoppend op de middelste rij Ingrid Vandenput, Gilberte Dielkens, Ann Willens, Anouchka Van Nuffel, Gunther Eggermont, Veerle De Smet, Ilse Massie, Jasper D’Hondt, Dominique De Coninck, Jonathan Van Cappellen, Evy Deroover, Ludo Coppens en (last but not least) directeur Kris De Smet

en hoog boven het gepeupel verheven op de bovenste rij Liesbet Hermans, Sylvia Carron, Katrien Decroos, Tomas Suls, Kristin Van der Taelen, Eddy De Ridder, Maarten Gielkens en Jeroen Capens.

(afwezig op de foto wegens elders aan de slag: Tom Bieseman)

Storm

Er waait een nieuwe wind dit schooljaar … en het is al meteen een storm … een brainstorm begot. De collega’s gingen op de startvergadering al lichtelijk driftig aan de slag om de vakgebonden en vakoverschrijdende activiteiten een nieuwe schwung te geven.

Bergen & bossen

Min of meer in ijltempo worden onze leerkrachten en andere medewerkers teruggehaald uit bergen, bossen en (omwille van de alliteratie) baaien. De gecumuleerde warmte- en hittedagen beginnen bij sommigen een beetje hun tol te eisen, en wij willen uiteraard dat ons personeel op de hoogdag van 1 september fris en monter voor de klas staat. Nog twee weken van mentale coaching, fysieke training en academische finetuning … dat moet volstaan.

Halfweg

Halfweg zijn wij, tussen de altijd spannende start van een examenreeks met veel mondelinge proeven en de erbij horende verhoogde stressfactor, en de euforische afsluiter met het laatste proefwerk. Voor onze zesdejaars althans. De leerlingen van de tweede graad zijn immers wat later gestart en bovendien uitsluitend met pen en papier, en voor die van het vijfde jaar is de euforie wat meer getemperd door het vooruitzicht van wat volgend schooljaar nog komen moet. Halfweg is bij velen ook het punt waarop de vermoeidheid begint toe te slaan. In tegenstelling tot het courante taalgebruik is hier voor de wat meer naar pessimisme neigenden het glas nog half vòl. Gelukkig is Frank Deboosere dit jaar in een meewerkende bui (pun not intended). Ik kan niet anders dan het jonge grut the summer of ’76 in herinnering brengen. Toen wijzelf in een tijd waarin de klimaatopwarming nog niet wild om zich heen sloeg achter onze cursussen zaten te smelten bij een loden +30°C tijdens zowat de hele blokperiode. Daar blijft de jeugd van tegenwoordig gelukkig van gespaard. Spaghettibandjes en tè shorte shorts kunnen in de kast blijven, samen met de daaraan gekoppelde geneugten en ergernis. Jammer voor scholen die daarmee airplay denken te kunnen kopen op een nationale zender. Nee, op dat front (ik kan het niet laten) wordt het een walk in the park. Ik kan dus nu al voorspellen dat al die smileys op de foto van ons afstudeerjaar (voor de veiligheid toch maar genomen vòòr de examenreeks) over twee weken alleen maar breder zullen zijn. En laat mijn beweringen in de wiskundeles over betrouwbaarheidsintervallen en foutmarges en uitspraken die maar met een 95%-betrouwbaarheidsniveau gedaan worden daar niet in tussenkomen.

“die ros …”

… het is een scheldwoord dat bij ons totaal uit den boze is, en zo het al eens in een moment van zwakte bij een leerling of collega aan het verbale orgaan ontsnapt geheid aanleiding geeft tot een hersteluur respectievelijk een slecht lessenrooster. Maar het RoS is natuurlijk een ander paar mouwen. Of was. Onder het toeziend oog van collega Lammerant is Rijbewijs op School  al een paar jaar een favoriet tijdverdrijf van onze zesdejaars, zo ergens in het begin van het schooljaar als er bij gebrek aan synthese- en onderzoeksopdrachten nog wel enige vrije tijd te vinden is tussen het reguliere curriculum door. Gratis bovendien, wat steeds een stimulerende eigenschap is. Maar ook aan dit gratis-verhaal komt volgend schooljaar een eind. Twintig euro gaat het voortaan kosten. Toegegeven, peanuts voor wie de ambitie heeft over afzienbare tijd een automobiel rijdend te houden (dàt kost pas handenvol geld). Toegegeven (bis), voor niets komt alleen de zon op en het heeft een hoge educatieve waarde om daar ook onze leerlingen enig bewustzijn van bij te brengen. Maar in een context van budgettaire krapte is het uiteraard geen leuke boodschap.

Laten wij ons daar evenwel niet door afschrikken, en op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Er zijn hier te lande wel een paar inspirerende geesten die daarbij als voorbeeld kunnen dienen. “Laten iedereen die via de ring door ’t stad wil rijden twee euro betalen.” Ongeveer in die bewoordingen reikte de baas van alle échte Antwerpenaren een wonderoplossing aan om het overkappende ring-idee te betalen. Het klonk mij aanvankelijk een beetje middeleeuws in de oren. U weet wel, de tijd toen alles wat zich stad mocht noemen meteen ook tol kon vragen aan de toegangspoorten. Gezien ’s mans historische opleiding bijgevolg een idee dat mij van originaliteit gespeend leek. Maar goed, ook het recyclen van afval is ook een lovenswaardig initiatief en dus staat niets ons in de weg om daar wat op verder te borduren (en om bij moeilijke verstaanders enig misverstand te vermijden: dit is uiteraard een puur persoonlijke denkpiste). “Laten wij elke leerling die via de gele poort de school binnenkomt twee euro betalen. En twee en een halve euro als het –laattijdig– via de grijze poort is.” Geef toe, als Antwerpen doorkruisen twee euro mag kosten, dan is een dag onderwijs-van-de-bovenste-plank minstens evenveel waard. “Ja maar,” hoor ik u al klagen “wij hebben dat onderwijs al betaald via onze belastingen”. Uiteraard, samen met die ring trouwens. Maar ik wil een geste doen: wie op tijd de school verlaat en zich geen hersteluur op de hals gehaald heeft, krijgt 25 cent korting. Met wat zuinigheid komen wij dan aan een goed gespreide 250€ per jaar. Daar kan dan zeker een gratis RoS van af, met een bussel fotokopies en hier of daar een educatieve uitstap op de koop toe.