Latijn b

In de studierichting ‘Latijn b’ van de 2de graad is dit je wekelijks aanbod aan lessen:

 • 2u godsdienst
 • 5u Nederlands
 • 3u Frans
 • 3u / 2u Engels (in 3Lb/4Lb)
 • 0u / 1u Duits (in 3Lb/4Lb)
 • 5u Latijn
 • 4u wiskunde
 • 1u fysica
 • 1u chemie
 • 1u biologie
 • 1u aardrijkskunde
 • 1u informatica
 • 2u geschiedenis
 • 1u / 0u plastische opvoeding (in 3Lb/4Lb)
 • 0u / 1u muzikale opvoeding (in 3Lb/4Lb)
 • 2u lichamelijke opvoeding

In totaal is dit dus 32 lessen per week. Daarnaast bieden wij je in het 3de jaar (m.a.w. het 1ste jaar van de 2de graad) elke donderdagmiddag begeleidingslessen aan over ‘leren leren’.

Wij raden deze studierichting aan voor leerlingen die wat minder sterk zijn voor wiskunde. Het lessenpakket ‘4u wiskunde’ haalt de wat moeilijker en de meer abstracte (theoretische) kantjes weg uit het pakket ‘5u wiskunde’, en biedt wat meer ruimte voor het inoefenen van de basisleerstof. Hou er wel rekening mee dat de toegang naar studierichtingen in de 3de graad met een sterke wiskundecomponent hierdoor minder voor de hand ligt.