Latijn – Moderne Talen

In de studierichting ‘Latijn – Moderne Talen’ van de 3de graad is dit je wekelijks aanbod aan lessen:

 • 2u godsdienst
 • 4u Nederlands
 • 4u Frans
 • 3u Engels
 • 3u Duits
 • 4u Latijn
 • 3u wiskunde
 • 2u natuurwetenschappen
 • 1u aardrijkskunde
 • 2u geschiedenis
 • 1u esthetica
 • 1u seminarie (financiële geletterdheid in 5LM, filosofie/psychologie/sociologie in 6LM)
 • 2u lichamelijke opvoeding

In totaal is dit dus 32 lessen per week.