Latijn – Wiskunde

In de studierichting ‘Latijn – Wiskunde’ van de 3de graad is dit je wekelijks aanbod aan lessen:

 • 2u godsdienst
 • 4u Nederlands
 • 3u Frans
 • 2u Engels
 • 1u Duits
 • 4u Latijn
 • 6u wiskunde
 • 1u fysica
 • 1u chemie
 • 1u biologie
 • 1u aardrijkskunde
 • 1u seminarie (wetenschappen – voorbereiding toelatingsproef)
 • 2u geschiedenis
 • 1u esthetica
 • 2u lichamelijke opvoeding

In totaal is dit dus 32 lessen per week. Op verzoek kunnen leerlingen als alternatief kiezen voor 2 extra uren wiskunde, ter vervanging van het uur Duits en het uur seminarie.