Doel

Onze belangrijkste doelstelling is te zorgen voor een goede samenwerking en een open communicatie tussen school en ouders, door de werking van de school te ondersteunen en alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven te betrekken.
Samen met directie, leerkrachten en leerlingen bouwen we aan een (nog) betere school!

Wat willen we bereiken?

  • Een brugfunctie vormen tussen ouders, leerlingen en schoolteam.
  • Informatie-uitwisseling bevorderen tussen ouders en school en ook tussen ouders onderling, dit alles in een open sfeer.
  • Algemene problemen bespreekbaar maken.
  • Vorming i.v.m. opvoeding en schoolwelzijn.