Ouderraad

De ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die op vrijwillige basis mee willen praten, denken, plannen om het onderwijsniveau en het opvoedingswelzijn van de leerlingen te bevorderen.
In team met directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, trachten wij een kader te creëren waarin elke leerling zich thuis voelt en waarin hij/zij zich optimaal kan ontplooien.

Wij zijn steeds op zoek naar gemotiveerde ouders die zich hiervoor mee actief willen inzetten!

Een mix van “nieuwe leden” en “ervaring” is immers fundamenteel voor een optimale werking. Bovendien streven we graag naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van verschillende leerjaren en studierichtingen.

Indien u graag een vergadering bijwoont neem dan contact op met één van de leden of via mail.

Zin om het team te vervoegen?

U bent steeds van harte welkom en kunt contact met ons opnemen

  • via het schoolsecretariaat.

Heeft u te weinig tijd om elke vergadering bij te wonen, dan kan u zich steeds opgeven als “losse medewerker”, zodat we in geval van nood op u beroep kunnen doen. Het gaat dan voornamelijk om praktische hulp bij één van onze activiteiten.