Latijn a

In de studierichting ‘Latijn a’ van de 2de graad is dit je wekelijks aanbod aan lessen:

 • 2u godsdienst
 • 4u Nederlands
 • 3u Frans
 • 3u / 2u Engels (in 3La/4La)
 • 0u / 1u Duits (in 3La/4La)
 • 5u Latijn
 • 5u wiskunde
 • 1u fysica
 • 1u chemie
 • 1u biologie
 • 1u aardrijkskunde
 • 1u informatica
 • 2u geschiedenis
 • 1u / 0u plastische opvoeding (in 3La/4La)
 • 0u / 1u muzikale opvoeding (in 3La/4La)
 • 2u lichamelijke opvoeding

In totaal is dit dus 32 lessen per week. Daarnaast bieden wij je in het 3de jaar (m.a.w. het 1ste jaar van de 2de graad) elke donderdagmiddag begeleidingslessen aan over ‘leren leren’.